Projekty

Ukončení projektu Příměstské tábory na Orlicku

Ukončení projektu Příměstské tábory na Orlicku

31.12.2020

Ke dni 31.12. 2020 byl ukončen projekt Příměstské tábory na Orlicku, který probíhal v letech 2018 - 2020. Celkem proběhlo třicet šest táborů za účasti více než osmi set dětí.

Příměstské tábory na Orlicku v roce 2020

Příměstské tábory na Orlicku v roce 2020

31.08.2020

Příměstské tábory na Orlicku probíhaly v rámci projektu Evropského sociálního fondu třetím a tedy posledním rokem. Jedná se o tábory v Červené Vodě, Helvíkovicích, Klášterci nad Orlicí, Písečné a Žamberku. A co se konkrétně na táborech dělo? Co děti zažily a vyzkoušely si?

Malý leader 2019

Malý leader 2019

01.11.2019

V roce 2019 získalo SVČ ANIMO finanční prostředky z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, které byly poskytnuty prostřednictvím MAS Orlicko.

Řízený odpolední provoz DDH

Řízený odpolední provoz DDH

01.07.2019

Řízený odpolední provoz na DDH pro veřejnost byl podpořen BESIPem a měl sloužit ke zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi a jejich rodiči a přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí po pozemních komunikacích.

Šablony II - SVČ ANIMO Žamberk

Šablony II - SVČ ANIMO Žamberk

01.01.2019

Od 1.1. 2019 se SVČ ANIMO zapojilo do projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Šablony II, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů EU.

Nová dílna pro letecké modeláře

Nová dílna pro letecké modeláře

01.10.2018

Dílna byla vybudována díky finanční podpoře projektu z evropských strukturálních fondů - vybavení dílny ve výši 419 tisíc Kč bylo financováno z Integrovaného regionálního operačního programu částkou 398 tisíc korun a z rozpočtu Města Žamberk 21 tisíc korun.

Projekt příměstské tábory na Orlicku v roce 2018

Projekt příměstské tábory na Orlicku v roce 2018

31.08.2018

Projekt Příměstské tábory na Orlicku, spolufinancovaný Evropských sociálním fondem, probíhal v roce 2018 prvním rokem. Nabídka táborů byla široká a byl o ně velký zájem ze strany zaměstnaných rodičů i jejich dětí. A jak tábory probíhaly? Co konkrétně se na táborech dělo, co děti zažily a vyzkoušely si?

Projekt Příměstské tábory na Orlicku 2018 - 2020

Projekt Příměstské tábory na Orlicku 2018 - 2020

01.01.2018

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem tohoto projektu je zajistit péči o děti prioritně z území MAS Orlicko formou realizace příměstských táborů v období školních prázdnin a tím umožnit rodičům sladit pracovní a rodičovské povinnosti.