Ochrana osobních údajů

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, IČ 72087650, se sídlem Žamberk, 28. října 713, sděluje, že ve smyslu čl. 37 odst. 7  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jmenovalo pověřencem pro ochranu osobních údajů: 


Sdružení obcí Orlicko
se sídlem Masarykovo náměstí  166, Žamberk
 
Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je :
JUDr. Jana Hlavsová
Tel.: +420724117563
Mail: hlavsova@orlicko.cz

Prostřednictvím uvedeného pověřence můžete uplatňovat svá práva vůči SVČ ANIMO Žamberk v oblasti GDPR.