Novinky

18.01.2021 Termíny letních dětských táborů 2021

Naleznete v sekci UDÁLOSTI :) Přihlášky zde na webu v sekci TÁBORY A POBYTY U MOŘE :)

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů je od 25. 5. 2018 přihlašování na kroužky, akce a tábory možné pouze online přes Klientské centrum a jednotlivé osobní klientské účty, popř. osobně v SVČ ANIMO Žamberk. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY A ZÁLOŽCE VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA.

Řízený odpolední provoz DDH

01.07.2019

Řízený odpolední provoz na DDH pro veřejnost byl podpořen BESIPem a měl sloužit ke zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi a jejich rodiči a přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí po pozemních komunikacích.

V úterý 9. dubna byl zahájen odpolední provoz DDH pro veřejnost s dohledem lektora, kdy bylo dopravní hřiště plně funkční (spuštěny semafory a železniční přejezd) a lektor prováděl průběžný dopravní dohled tak, aby děti se po dopravním hřišti pohybovaly podle pravidel silničního provozu.

Tato služba probíhala v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin za příznivého počasí, a to do čtvrtka 27. 6. 2019. Volně příchozí museli mít vlastní kolo nebo koloběžku a byli povinni řídit se pokyny lektora a provozním řádem DDH.