Novinky

18.01.2021 Termíny letních dětských táborů 2021

Naleznete v sekci UDÁLOSTI :) Přihlášky zde na webu v sekci TÁBORY A POBYTY U MOŘE :)

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů je od 25. 5. 2018 přihlašování na kroužky, akce a tábory možné pouze online přes Klientské centrum a jednotlivé osobní klientské účty, popř. osobně v SVČ ANIMO Žamberk. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY A ZÁLOŽCE VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA.

Šablony II - SVČ ANIMO Žamberk

01.01.2019

Projekt je v SVČ ANIMO realizován v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020. Jeho cílem je podpořit i mimo jiné školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování. 


Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.


Jednotlivé cíle projektu Šablony II - SVČ ANIMO Žamberk

  • Podpora společného vzdělávání - personální podpora (školní asistent), vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
  • Podpora nových metod ve výuce
  • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky
  • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
  • Projektová výuka
  • Spolupráce s rodiči a veřejností, komunitní setkávání