Novinky

18.01.2021 Termíny letních dětských táborů 2021

Naleznete v sekci UDÁLOSTI :) Přihlášky zde na webu v sekci TÁBORY A POBYTY U MOŘE :)

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů je od 25. 5. 2018 přihlašování na kroužky, akce a tábory možné pouze online přes Klientské centrum a jednotlivé osobní klientské účty, popř. osobně v SVČ ANIMO Žamberk. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY A ZÁLOŽCE VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA.

Nová dílna pro letecké modeláře

01.10.2018 Projekt "SVČ ANIMO - modelářská dílna - pracoviště s moderními technologiemi byl uskutečněn díky finanční podpoře projektu z evropských strukturálních fondů a také Ivu Rykrovi, majiteli budovy, který stavebně upravil sklepní prostory pod Tanečním studiem Neon. 

Cílem projektu bylo zvýšit kapacitu dílny a zmodernizovat vybavení. Cílem z hlediska cílové skupiny, tj. členů kroužku, bylo zejména prohloubit jejich dovednosti a znalosti při práci se současnými technologiemi a rozvíjet jejich technické a řemeslné dovednosti.
 
Kroužek leteckých modelářů je v současné době velmi oblíbený a aktuálně ho navštěvuje na 40 dětí a mládeže. Kroužek vede Ing. Zbyněk Dostál, PhD., který se velkou měrou podílel na celém projetu. Díky projektu byla dílna vybavena nejen nábytkem, ale hlavně moderními technologiemi jako je  3D tiskárna, CNC řezačka, CNC frézka a další stroje a technologie, které modelářům usnadňují práci.
 
Dílna byla slavnostně otevřena v pondělí 1. 10. 2018 za účasti vedení města, zástupce MAS Orlicko, majitele budovy, ředitelů městských příspěvkových organizací, zástupců žamberských strojírenských a stavebních firem, pracovníků SVČ ANIMO, rodičů a členů kroužku leteckých modelářů. K vidění bylo vybavení dílny v akci, modely letadel či práce s kvadrokoptérou včetně speciálních brýlí s kamerou. 
 
Poděkování za realizaci nové modelářské dílny patří zejména Ivo Rykrovi za poskytnutí a stavební úpravu prostor, MAS Orlicko za pomoc při přípravě projektu a následnou administraci, Zbyňku Dostálovi za osobní nasazení při přípravě i realizaci projektu a strukturálním fondům EU za financování vybavení dílny. Děkujeme.

Vybavení dílny ve výši 419 tisíc Kč bylo financováno z Integrovaného regionálního operačního programu částkou 398 tisíc korun a z rozpočtu Města Žamberk 21 tisíc korun.