Novinky

15.08.2019 Kroužky 2019 - 2020

Nabídku kroužků na nový školní rok naleznete v sekci KROUŽKY od 23. srpna 2019. Letošními novinkami jsou: Angličtina pro ZŠ 28. října 1 a 2, Ententýky, Francouzština pro ZŠ 28. října, Freestyle 1 a 2, Herecká přípravka, Jízda na koni, Keramika pro ZŠ 28. října, Klub deskových her, PC kurz pro dospělé, Robotika, Truhlářský kroužek a Youtube start.

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné od 25. 5. 2018 posílat jakékoliv informace týkající se vašich osobních údajů prostřednictvím mailu - například přihlášky. Přihlásit se na kroužky, akce a tábory je tedy možné pouze dvěma způsoby: osobně v SVČ ANIMO Žamberk nebo prostřednictvím online přihlášení přes naše klientské centrum a vaše klientské účty. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

Nová dílna pro letecké modeláře

01.10.2018 Byla vybudována díky finanční podpoře projektu z evropských strukturálních fondů a Ivu Rykrovi, majiteli budovy, který stavebně upravil sklepní prostory pod Tanečním studiem Neon. Vybavení dílny ve výši 419 tisíc Kč bylo financováno z Integrovaného regionálního operačního programu částkou 398 tisíc korun a z rozpočtu Města Žamberk 21 tisíc korun.  

Cílem projektu bylo zvýšit kapacitu dílny a zmodernizovat vybavení. Cílem z hlediska cílové skupiny, tj. členů kroužku, bylo zejména prohloubit jejich dovednosti a znalosti při práci se současnými technologiemi a rozvíjet jejich technické a řemeslné dovednosti.
 
Kroužek leteckých modelářů je v současné době velmi oblíbený a aktuálně ho navštěvuje na 40 dětí a mládeže. Kroužek vede Ing. Zbyněk Dostál, PhD., který se velkou měrou podílel na celém projetu. Díky projektu byla dílna vybavena nejen nábytkem, ale hlavně moderními technologiemi jako je  3D tiskárna, CNC řezačka, CNC frézka a další stroje a technologie, které modelářům usnadňují práci.
 
Dílna byla slavnostně otevřena v pondělí 1. 10. 2018 za účasti vedení města, zástupce MAS Orlicko, majitele budovy, ředitelů městských příspěvkových organizací, zástupců žamberských strojírenských a stavebních firem, pracovníků SVČ ANIMO, rodičů a členů kroužku leteckých modelářů. K vidění bylo vybavení dílny v akci, modely letadel či práce s kvadrokoptérou včetně speciálních brýlí s kamerou. O občerstvení se postaral pan Jiří Kašpar z Pizzerie u divadla.
 
Poděkování za realizaci nové modelářské dílny patří zejména Ivo Rykrovi za poskytnutí a stavební úpravu prostor, MAS Orlicko za pomoc při přípravě projektu a následnou administraci, Zbyňku Dostálovi za osobní nasazení při přípravě i realizaci projektu a strukturálním fondům EU za financování vybavení dílny. Děkujeme.