Novinky

18.01.2021 Termíny letních dětských táborů 2021

Naleznete v sekci UDÁLOSTI :) Přihlášky zde na webu v sekci TÁBORY A POBYTY U MOŘE :)

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů je od 25. 5. 2018 přihlašování na kroužky, akce a tábory možné pouze online přes Klientské centrum a jednotlivé osobní klientské účty, popř. osobně v SVČ ANIMO Žamberk. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY A ZÁLOŽCE VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA.

Projekt Příměstské tábory na Orlicku 2018 - 2020

01.01.2018

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 a je určen pracujícím rodičům, rodičům vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodičům, kteří jsou evidování na Úřadu práce a zaměstnání si hledají nebo studujícím rodičům včetně rekvalifikačních kurzů.

Klíčové aktivity: Příměstské tábory zajišťující péči o děti předškolního a školního věku o letních prázdninách. Jedná se o příměstské tábory v Žamberku, Červené Vodě, Helvíkovicích, Klášterci nad Orlicí a Písečné. Celkem se jedná o 36 turnusů, tedy 12 turnusů v každém roce. Tábory probíhají ve všední den, tedy tehdy, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání a potřebují zajistit péči o děti. Aktivita  začíná vhodným výběrem pečujících osob a nákupu potřebného materiálního vybavení táborů. Vybavení souvisí s celodenní péčí o děti a zajištěním kvalitního programu. Program tábora je sestaven na základě potřeb dětí a zahrnuje různorodé aktivity - soutěže, hry, poznávací, hudební, pohybové a výtvarné činnosti, deskové hry, odpočinek, pobyt venku, promítání filmů, apod. O děti se starají pečující osoby, které připravují programovou náplň, mají nad dětmi dohled a řeší případné výchovné problémy. 

Aktivita 1 byla realizována na začátku projektu od ledna 2018, kdy byly připravovány prostory pro příměstské tábory v SVČ ANIMO, prostory základních škol (konkrétně školních družin) v Červené Vodě, Klášterci nad Orlicí a Písečné a v prostory patřící obci v Helvíkovicích. V rámci této aktivity bude také probíhal výběr vhodných pečujících osob a nákup potřebného materiálního vybavení táborů.  

Aktivita 2 je realizována od července 2018 do srpna 2020. V tomto období se uskuteční 36 příměstských táborů, tedy 12 táborů ročně. Příměstský tábor je tábor, kdy je o děti pečováno přes den a na noc chodí spát domů. Tím je zajištěna celodenní péče o děti dle potřeb zaměstnaných rodičů i rodinná péče, kdy dítě je každý den ve svém domácím prostředí. Náplní příměstských táborů je program skládající se z mnoha činností – spontánních, výtvarných, pohybových, poznávacích, výletů, atd.
 
Podrobnosti o jednotlivých příměstských táborech naleznete v sekci TÁBORY. 
 
Podmínky k přijetí dětí do projektu: k přijetí dítěte na tábor nutné tyto dokumenty - přihláška SVČ ANIMO, přihláška ESF, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci nebo u studujících či rekvalifikujících se rodičů potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu či rekvalifikaci) a Monitorovací list podpořené osoby. 

 
Projekt je realizován prostřednictvím MAS Orlicko a jeho vyhlášené výzvy pro rok 2017 z OPZ - Prorodinná opatření I. Touto cestou děkujeme MAS Orlicko za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následující podporu při realizaci.