Novinky

01.04.2019 Řízený odpolední provoz na dětském dopravní

V úterý 9. dubna bude zahájen odpolední provoz DDH pro veřejnost s dohledem lektora, kdy bude dopravní hřiště plně funkční (spuštěny semafory a železniční přejezd) a lektor bude provádět průběžný dopravní dohled tak, aby děti se po dopravním hřišti pohybovaly podle pravidel silničního provozu. Tato služba bude probíhat v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin za příznivého počasí, a to do čtvrtka 27. 6. 2019. Volně příchozí musí mít vlastní kolo nebo koloběžku a jsou povinni řídit se pokyny lektora a provozním řádem DDH. Řízený odpolední provoz na DDH pro veřejnost je podpořen BESIPem a má sloužit ke zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi a jejich rodiči a přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí po pozemních komunikacích.

07.01.2019 TIPY NA DÁRKY

Nevíte jak potěšit své blízké? Darujte letní pobyt v Chorvatsku, vstupenky na muzikál, cvičení pro ženy či seniory! Rádi Vám vystavíme dárkové poukazy. Podrobné informace o zájezdu najdete v sekci Tábory a dovolené u moře, o muzikálu najdete v sekci Akce, o cvičení v sekci Kroužky (Kondiční cvičení a Zdravotní cvičení).

24.05.2018 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné od 25. 5. 2018 posílat jakékoliv informace týkající se vašich osobních údajů prostřednictvím mailu - například přihlášky. Přihlásit se na kroužky, akce a tábory je tedy možné pouze dvěma způsoby: osobně v SVČ ANIMO Žamberk nebo prostřednictvím online přihlášení přes naše klientské centrum a vaše klientské účty. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není možné v případě OBSAZENÉHO kroužku, tábora či akce nebo v případě, že přihlášení na akci není nutné (akce pro širokou veřejnost - dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

Projekt Příměstské tábory na Orlicku

01.05.2018

Projekt bude realizován v období od 1.1.2018 do 31.12.2020 a je určen pracujícím rodičům, rodičům vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodičům, kteří jsou evidování na Úřadu práce a zaměstnání si hledají nebo studujícím rodičům včetně rekvalifikačních kurzů.

Klíčové aktivity: Příměstské tábory zajišťující péči o děti předškolního a školního věku o letních prázdninách. Jedná se o příměstské tábory v Žamberku, Červené Vodě, Helvíkovicích, Klášterci nad Orlicí a Písečné. Celkem se jedná o 36 turnusů, tedy 12 turnusů v každém roce. Tábory probíhají ve všední den, tedy tehdy, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání a potřebují zajistit péči o děti. Aktivita  začíná vhodným výběrem pečujících osob a nákupu potřebného materiálního vybavení táborů. Vybavení souvisí s celodenní péčí o děti a zajištěním kvalitního programu. Program tábora je sestaven na základě potřeb dětí a zahrnuje různorodé aktivity - soutěže, hry, poznávací, hudební, pohybové a výtvarné činnosti, deskové hry, odpočinek, pobyt venku, promítání filmů, apod. O děti se starají pečující osoby, které připravují programovou náplň, mají nad dětmi dohled a řeší případné výchovné problémy. 

Aktivita 1 bude realizována na začátku projektu od ledna 2018, kdy budou připravovány prostory pro příměstské tábory v SVČ ANIMO, prostory základních škol (konkrétně školních družin) v Červené Vodě, Klášterci nad Orlicí a Písečné a v prostory patřící obci v Helvíkovicích. V rámci této aktivity bude také probíhat výběr vhodných pečujících osob a nákup potřebného materiálního vybavení táborů.  

Aktivita 2 bude realizována od července 2018 do srpna 2020. V tomto období se uskuteční 36 příměstských táborů. Příměstský tábor je tábor, kdy je o děti pečováno přes den a na noc chodí spát domů. Tím je zajištěna celodenní péče o děti dle potřeb zaměstnaných rodičů i rodinná péče, kdy dítě je každý den ve svém domácím prostředí. Náplní příměstských táborů je program skládající se z mnoha činností – spontánních, výtvarných, pohybových, poznávacích, výletů, atd.
 
Podrobnosti o jednotlivých příměstských táborech
 
Žamberk
 • budova SVČ ANIMO
 • školní děti
 • provozní doba 10 hodin/den
 • celkem 12 turnusů – 4 týdny v srpnu 2018 – 2020
 • min. počet zapojených rodin 75
 • termíny 2018 - 6.8. - 10.8.2018 Hrátky s přírodou, 13.8. - 17.8.2018 Prázdniny s angličtinou, 20.8. - 24.8.2018 Výtvarné čarování, 27.8. - 31.8.2018 Sport nás baví

 Červená Voda
 • budova Základní školy
 • školní i předškolní děti
 • provozní doba 10 hodin/den
 • celkem 6 turnusů – vždy jeden týden v červenci a týden v srpnu 2018 – 2020
 • min. počet zapojených rodin 15
 • termíny 2018 - 9.7. - 13.7.2018 a 27.8. - 31.8.2018

 •  
Helvíkovice
 • budova obecního „Statku“ a Obecního úřadu
 • školní i předškolní děti
 • provozní doba 9 hodin/den
 • celkem 6 turnusů – dva týdny v červenci a srpnu 2018 – 2020
 • min. počet zapojených rodin 32
 • termíny 2018 - 23. 7. – 27. 7. 2018 a 6. 8. – 10. 8. 2018

Klášterec nad Orlicí
 • budova Základní školy
 • předškolní a školní děti
 • provozní doba 10 hodin/den
 • celkem 6 turnusů – dva týdny v červenci 2018 – 2020
 • min. počet zapojených rodin 25
 • termíny 2018 - 9. 7. – 13. 7. 2018 a 16. 7. – 20. 7. 2018

Písečná
 • budova Základní školy
 • školní i předškolní děti
 • provozní doba 9 hodin/den
 • celkem 6 turnusů – vždy jeden týden v červenci a týden v srpnu 2018 – 2020
 • min. počet zapojených rodin 28
 • termíny 2018 - 16. 7. - 20. 7. 2018 a 20. 8. - 24. 8. 2018 
Podmínky k přijetí dětí do projektu: k přijetí dítěte na tábor nutné tyto dokumenty - přihláška SVČ ANIMO (popř. jednotlivých obcí), přihláška ESF, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci nebo u studujících či rekvalifikujících se rodičů potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu či rekvalifikaci) a Monitorovací list podpořené osoby. 

 
Projekt je realizován prostřednictvím MAS Orlicko a jeho vyhlášené výzvy pro rok 2017 z OPZ - Prorodinná opatření I. Touto cestou děkujeme MAS Orlicko za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následující podporu při realizaci.