Novinky

20.11.2019 Ideální vánoční dárek - dovolená u moře

SVČ ANIMO, sekce Liška Tour, nabízí dovolenou pro všechny věkové kategorie v BULHARSKU! Termín - 8. 8. - 15. 8. 2020 | Destinace – Primorsko | Hotel - Hotel Blíženci a Hotel Penelope | Pláž – písčitá, 80 m od hotelu | Doprava – letecky z Brna | Strava - polopenze | Cena - Hotel Blíženci 12.990 Kč a Hotel Penelope 14.490 Kč, děti do 12ti let 7.990 Kč | V případě zájmu kontaktujte OBRATEM paní Alenu Němcovou – email animo@zamberk.cz, mobil 776 516 029.

15.08.2019 Kroužky 2019 - 2020

Nabídku kroužků na nový školní rok naleznete v sekci KROUŽKY. Letošními novinkami jsou: Angličtina pro ZŠ 28. října, Francouzština pro ZŠ 28. října, Freestyle 1 a 2, Herecká přípravka, Jízda na koni,Klub deskových her, PC kurz pro dospělé v Žamberku i Červené Vodě, Robotika, Truhlářský kroužek a Youtube start.

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné od 25. 5. 2018 posílat jakékoliv informace týkající se vašich osobních údajů prostřednictvím mailu - například přihlášky. Přihlásit se na kroužky, akce a tábory je tedy možné pouze dvěma způsoby: osobně v SVČ ANIMO Žamberk nebo prostřednictvím online přihlášení přes naše klientské centrum a vaše klientské účty. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

Projekt Příměstské tábory na Orlicku

20.06.2019

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 a je určen pracujícím rodičům, rodičům vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodičům, kteří jsou evidování na Úřadu práce a zaměstnání si hledají nebo studujícím rodičům včetně rekvalifikačních kurzů.

Klíčové aktivity: Příměstské tábory zajišťující péči o děti předškolního a školního věku o letních prázdninách. Jedná se o příměstské tábory v Žamberku, Červené Vodě, Helvíkovicích, Klášterci nad Orlicí a Písečné. Celkem se jedná o 36 turnusů, tedy 12 turnusů v každém roce. Tábory probíhají ve všední den, tedy tehdy, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání a potřebují zajistit péči o děti. Aktivita  začíná vhodným výběrem pečujících osob a nákupu potřebného materiálního vybavení táborů. Vybavení souvisí s celodenní péčí o děti a zajištěním kvalitního programu. Program tábora je sestaven na základě potřeb dětí a zahrnuje různorodé aktivity - soutěže, hry, poznávací, hudební, pohybové a výtvarné činnosti, deskové hry, odpočinek, pobyt venku, promítání filmů, apod. O děti se starají pečující osoby, které připravují programovou náplň, mají nad dětmi dohled a řeší případné výchovné problémy. 

Aktivita 1 byla realizována na začátku projektu od ledna 2018, kdy byly připravovány prostory pro příměstské tábory v SVČ ANIMO, prostory základních škol (konkrétně školních družin) v Červené Vodě, Klášterci nad Orlicí a Písečné a v prostory patřící obci v Helvíkovicích. V rámci této aktivity bude také probíhal výběr vhodných pečujících osob a nákup potřebného materiálního vybavení táborů.  

Aktivita 2 je realizována od července 2018 do srpna 2020. V tomto období se uskuteční 36 příměstských táborů, tedy 12 táborů ročně. Příměstský tábor je tábor, kdy je o děti pečováno přes den a na noc chodí spát domů. Tím je zajištěna celodenní péče o děti dle potřeb zaměstnaných rodičů i rodinná péče, kdy dítě je každý den ve svém domácím prostředí. Náplní příměstských táborů je program skládající se z mnoha činností – spontánních, výtvarných, pohybových, poznávacích, výletů, atd.
 
Podrobnosti o jednotlivých příměstských táborech naleznete v sekci TÁBORY. 
 
Podmínky k přijetí dětí do projektu: k přijetí dítěte na tábor nutné tyto dokumenty - přihláška SVČ ANIMO, přihláška ESF, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci nebo u studujících či rekvalifikujících se rodičů potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu či rekvalifikaci) a Monitorovací list podpořené osoby. 

 
Projekt je realizován prostřednictvím MAS Orlicko a jeho vyhlášené výzvy pro rok 2017 z OPZ - Prorodinná opatření I. Touto cestou děkujeme MAS Orlicko za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následující podporu při realizaci.