Novinky

24.06.2019 Kroužky 2019 - 2020

Nabídku kroužků na nový školní rok naleznete v sekci KROUŽKY od poloviny srpna 2019.

01.04.2019 Řízený odpolední provoz na dětském dopravní

V úterý 9. dubna bude zahájen odpolední provoz DDH pro veřejnost s dohledem lektora, kdy bude dopravní hřiště plně funkční (spuštěny semafory a železniční přejezd) a lektor bude provádět průběžný dopravní dohled tak, aby děti se po dopravním hřišti pohybovaly podle pravidel silničního provozu. Tato služba bude probíhat v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin za příznivého počasí, a to do čtvrtka 27. 6. 2019. Volně příchozí musí mít vlastní kolo nebo koloběžku a jsou povinni řídit se pokyny lektora a provozním řádem DDH. Řízený odpolední provoz na DDH pro veřejnost je podpořen BESIPem a má sloužit ke zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi a jejich rodiči a přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí po pozemních komunikacích.

24.05.2018 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné od 25. 5. 2018 posílat jakékoliv informace týkající se vašich osobních údajů prostřednictvím mailu - například přihlášky. Přihlásit se na kroužky, akce a tábory je tedy možné pouze dvěma způsoby: osobně v SVČ ANIMO Žamberk nebo prostřednictvím online přihlášení přes naše klientské centrum a vaše klientské účty. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není možné v případě OBSAZENÉHO kroužku, tábora či akce nebo v případě, že přihlášení na akci není nutné (akce pro širokou veřejnost - dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

Mikulášská nadílka aneb Čertovské odpol

POZOR, POZOR! TISKOVÁ ZPRÁVA Z NEBE I PEKLA!

Milí rodiče,

nabízíme vám vynikající příležitost si prověřit, zda je vaše dítě schopno projít zapeklitými zkouškami a dostat se tak až ke Sv. Mikulášovi, který pouze hodným či šikovným dětem bude rozdávat sladké odměny. Tato sice opakovatelná, ale skvělá příležitost se uskuteční v předvečer svátku sv. Mikuláše, ve STŘEDU 5. prosince 2018!

Mikulášská nadílka aneb Čertovské odpoledne proběhne v Divišově divadle v Žamberku. Jedná se o odpoledne plné čertovských úkolů od samotného Lucipera v tajemných zákoutích Divišova divadla, sladkých voňavých odměn a Mikulášových výchovných rad a přikázání. Na závěr je připraven Mikulášský dárek - nová filmová pohádka "Čertí brko"

Časový plán:
16.00 - 17.00 start na pokladně Divišova divadla
16.00 - 17.45 čertovské úkoly
18.00 - 19.30 filmová pohádka "Čertí brko"

Vstupné (nadílky či filmu je možné se zúčastnit i samostatně):
. Mikulášská nadílka včetně filmu - 170 Kč děti, 120 Kč dospělí
. pouze film - 130 Kč děti i dospělí
. pouze Mikulášská nadílka - 60 Kč děti, dospělí ZDARMA

Pokud si přejete předat váš dárek dětem prostřednictvím Mikuláše, předejte jej od 3. 12. do 4. 12. 2018 v SVČ ANIMO nebo přímo na startu v pokladně Divišova divadla.

Vaši Sv. Mikuláš a Lucifer, král pekla

Kód 180513
Název Mikulášská nadílka aneb Čertovské odpol
Termín konání 05.12.2018 16:00 - 19:30
Místo konání Divišovo divadlo
Hlavní vedoucí Mgr. Lucie Kluková
Věková skupina 0-99 let