Novinky

24.06.2019 Kroužky 2019 - 2020

Nabídku kroužků na nový školní rok naleznete v sekci KROUŽKY od poloviny srpna 2019.

01.04.2019 Řízený odpolední provoz na dětském dopravní

V úterý 9. dubna bude zahájen odpolední provoz DDH pro veřejnost s dohledem lektora, kdy bude dopravní hřiště plně funkční (spuštěny semafory a železniční přejezd) a lektor bude provádět průběžný dopravní dohled tak, aby děti se po dopravním hřišti pohybovaly podle pravidel silničního provozu. Tato služba bude probíhat v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin za příznivého počasí, a to do čtvrtka 27. 6. 2019. Volně příchozí musí mít vlastní kolo nebo koloběžku a jsou povinni řídit se pokyny lektora a provozním řádem DDH. Řízený odpolední provoz na DDH pro veřejnost je podpořen BESIPem a má sloužit ke zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi a jejich rodiči a přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí po pozemních komunikacích.

24.05.2018 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné od 25. 5. 2018 posílat jakékoliv informace týkající se vašich osobních údajů prostřednictvím mailu - například přihlášky. Přihlásit se na kroužky, akce a tábory je tedy možné pouze dvěma způsoby: osobně v SVČ ANIMO Žamberk nebo prostřednictvím online přihlášení přes naše klientské centrum a vaše klientské účty. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není možné v případě OBSAZENÉHO kroužku, tábora či akce nebo v případě, že přihlášení na akci není nutné (akce pro širokou veřejnost - dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

Koho kontaktovat?

Za jednotlivé činnosti SVČ ANIMO odpovídají níže uvedení pedagogové. V příslušné zálěžitosti prosím kontaktujte přímo je (nejlépe přes e-mail)
 • Evidenční systém (klientské účty, přihlášky na kroužky, akce, tábory, platby) - Lucie Kluková a Pavel Fiala
 • Web - Lucie Kluková
 • Objednávky tábory (podklady pro faktury) - Lucie Kluková nebo Alena Vytisková

Akce SVČ
 • akce pro firmy - Lucie Kluková
 • Běh na Rozálku - Renáta Šebková a Ludmila Šlesingrová
 • Den dětí - Lucie Kluková
 • divadelní představení pohádky - Pavel Fiala
 • dopravní výuka na Dětském dopravním hřišti - Pavel Fiala
 • dopravní soutěže - Pavel Fiala
 • EMA - Lucie Kluková a Renáta Šebková
 • horolezecká stěna - Renáta Šebková
 • Kam pro prázdninách - Lucie Kluková
 • Mikulášská nadílka - Lucie Kluková
 • prázdninové programy - Renáta Šebková 
 • Večerníčkova přírodovědná stezka - Lucie Kluková
 • výukové programy - Lucie Kluková
 • zájezdy pro dospělé - Alena Němcová
 • OSTATNÍ - Lucie Kluková

Tábory a dovolené u moře
 • Dovolené u moře - Alena Němcová
 • Pobytové tábory, příměstské tábory v Červené Vodě, Helvíkovicích Klášterci nad Orlicí, Kunvaldu a Písečné - Lucie KLuková
 • Příměstské tábory v Žamberku - René Šebková

Zájmové útvary
 • Pavel Fiala - Country taneční skupina Alabama, Divadelní soubor, Doučování AJ s humorem, Easy english, Gastronomický kroužek, Karate Shotokan-Ryu, Keramika, Letečtí modeláři, Malý kuchtík, Skateboarding, Western club Alabama
 • Lucie Kluková – Atletika, Break dance, Jóga pro děti, Kondiční cvičení, Kroužek přátel koní a psů, Radovánek, TS Neon, Zdravotní cvičení
 • Alena Němcová - zájmové útvary v Červené Vodě, Tanec pro radost, 
 • Renáta Šebková - Angličtina s krtečkem, Horolezectví, Hravá angličtina, Jóga krok za krokem, Jóga podle Iyengara, Loutkohrátky, Myšután, Orientační běh, Sportovní kroužek, Stolní tenis, Šachy, Výtvarné čarování II
Telefony a e-mailové adresy
 • Pavel Fiala - 603 876 667, fiala.animo@atlas.cz
 • Lucie Kluková - 739 046 252, klukova.animo@atlas.cz
 • Alena Němcová - 776 516 029, animo@zamberk.cz
 • Renáta Šebková - 734 371 595, sebkova.animo@atlas.cz
 • Alena Vytisková - vytiskova.animo@atlas.cz