Novinky

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů je od 25. 5. 2018 přihlašování na kroužky, akce a tábory možné pouze online přes Klientské centrum a jednotlivé osobní klientské účty, popř. osobně v SVČ ANIMO Žamberk. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY A ZÁLOŽCE VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA.

Opatření týkající se situace okolo COVID - 19 v SVČ ANIMO

20.09.2020

Milí rodiče a účastníci našich volnočasových aktivit,

V souvisosti se zahájením činnosti kroužků bychom vás rádi upozornili, že vstup do všech prostor, kde naše zájmové kroužky a činnosti probíhají, je umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem. Rodiče mohou do prostor děti doprovodit, ale poté je musí opustit - je zakázáno na děti čekat v budovách.

Od 18. 9. také platí nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, ze kterého vyplývá povinnost nošení roušek i při konání zájmových útvarů, a to pro účastníky zájmového vzdělávání ze 2. stupně ZŠ a starší.  Pokud je skupina věkově smíšená a jsou v ní tedy účastníci například z 1. i 2. stupně, roušku musí mít všichni bez rozdílu. VÝJIMKU mají tyto typy kroužků: sportovní a taneční.

Děkujeme za pochopení.