Novinky

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů je od 25. 5. 2018 přihlašování na kroužky, akce a tábory možné pouze online přes Klientské centrum a jednotlivé osobní klientské účty, popř. osobně v SVČ ANIMO Žamberk. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY A ZÁLOŽCE VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA.

Kroužky otevíráme v květnu!

05.05.2020

Dne 11. května byla spuštěna většina kroužků kromě těch, které jsou pořádané v základních školách. Od 25.5. pak fungzují všechny všechny kroužky kromě Výtvarného čarování. Činnost většiny kroužků poběží do 26. 6. 2020.

Kroužky obvykle končí na konci května. Tím, že bude jejich činnost prodloužena, bude alespoň z části nahrazeno období, kdy kroužky z důvodu karantény neprobíhaly.  

Prosíme ty rodiče (zákonné zástupce) a dospělé klienty, kteří naše kroužky do konce školního roku navštěvovat již nebudou, aby nám tuto informaci sdělili obratem - prostřednictvím telefonu, mailu či SMS. Děkujeme.
 
Také bychom vám chtěli poděkovat všem respodentům za vyplnění dotazníku ze dne 24.4.2020. Odpovědí se nám sešlo 354, což je více než polovina oslovených respodentů. Z toho 71 % chce znovuotevřené kroužky navštěvovat, 19 % zatím nevědělo a 10 % respodentů kroužky již navštěvovat nebude. A z tohoto důvodu jsme moc rádi, že jsme nakonec mohli kroužky otevřít o 14 dní dřív, než byl původní vládní plán a že z hlediska povoleného počtu účastníků na kroužcích  můžeme kroužky otevřít dle běžného rozvrhu (původně MŠMT plánovalo 5 účastníků, nyní je to 15 a v případě sportovních tréninků a tréninků jako takových dokonce 100).


Jaké kroužky PROBÍHAJÍ od 11. května?

Kroužky pro děti a mládež:
 • Angličtina s krtečkem
 • Atletika 1 a 2 
 • Break dance
 • Easy english
 • Divadelní soubor
 • Herecká přípravka
 • Horolezectví
 • Hravá angličtina
 • Jízda na koni
 • Jóga pro děti
 • Karate
 • Keramika pro školáky
 • Keramika pro teenagery a dospělé
 • Kroužek přátel koní a psů
 • Letečtí modeláři začátečníci i pokročilí
 • Myšután
 • Orientační běh
 • Skateboarding
 • Smart english
 • Stolní tenis pro začátečníky i pokročilé
 • Šachy
 • TS Neon MINI, DVK, JVK, HVK
 • Youtubestart 

Kroužky pro dospělé:
 • Country taneční skupina Alabama
 • Jóga krok za krokem
 • Jóga podle Iyengara
 • Kondiční cvičení pro ženy a dívky
 • PC kurz pro začátečníky
 • Ranní jóga 
 • Tanec pro radost
 • Truhlářský kroužek
 • TS Neon SVK
 • Zdravý a aktivní pohyb
 

Kroužky, které probíhají od 25.5.2020:
 • Akvaristika - ZŠ 743
 • Let´s talk - ZŠ 581
 • Malý kuchtík - ZŠ 743
 • Parlois francias - ZŠ 581
 • Robotika - ZŠ 581
 • Sportovní kroužek - ZŠ 743
 • některé kroužky v ZŠ Červená Voda

KROUŽKY PROBÍHAJÍ V OBVYKLÉM ČASE A NA OBVYKLÉM MÍSTĚ DLE ROZVRHU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

-----
 

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ ANIMO a jeho zájmových kroužcích dle vyhlášky MŠMT - nejdůležitější z nich:
 • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE). Čestné prohlášení je nutné předat pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
 • Do budov a dalších prostor, kde probíhají zájmové kroužky SVČ ANIMO bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. S přezouváním a převlékáním předškoláků vypomohou dětem pedagogové. 
 • Členové zájmových kroužků přicházejí na kroužek (trénink, schůzku) bezprostředně před jeho zahájením, ale zároveň včas. Tímto opatřením se neshromažďují před kroužkem (tréninkem, schůzkou) ve společných prostorách a lze provést bezpečnou výměnu skupin v rámci jednoho výukového (tréninkového) prostoru.
 • Po přezutí či před vstupem do prostor zájmového kroužku si účastnící umyjí ruce a použijí dezinfekci rukou.
 • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru – přednostně bude probíhat činnost bez roušky při zachování rozestupů.
 • Každý účastník bude mít s sebou svůj označený sáček na roušku.
 • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v pokynech MŠMT (ke stažení ZDE) a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostor, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.