Novinky

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů je od 25. 5. 2018 přihlašování na kroužky, akce a tábory možné pouze online přes Klientské centrum a jednotlivé osobní klientské účty, popř. osobně v SVČ ANIMO Žamberk. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY A ZÁLOŽCE VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA.

Příměstské tábory na Orlicku v roce 2019

31.08.2019 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PÍSEČNÉ 

První tábor v červenci začal sportováním na hřišti a pak děti vyrazily směr Žampach, kdy procházku proložily hrátkami v parku. V úterý je čekala dlouhá cesta na farmu Dibaq, kde čekalo spousta pejsků, koně a ovečky. Odpoledne přijel za dětmi záchranář Martin – ze sanitky a ošetřování „zraněných“ vedoucích byly děti nadšené J Ve středu navštívily muzeum v Ústí nad Orlicí. Tam je čekala prohlídka muzea, výstup na věž, tkalcovská dílna, tvoření a zmrzlina. Čtvrtek byl den stvořený pro návštěvu Pinguin parku v Přívratu. Vodní hrázky, trampolíny, šlapací káry, lukostřelba, tvoření.  A v pátek bylo dopoledne ve znamení kvízu, tvoření, orientačního běhu a koupání.
Druhý tábor v srpnu začal stopovačkou s úkoly, jejímž cílem bylo fotbalové hřiště s různými sportovními stanovišti. Odpoledne následoval program Červeného kříže - tentokrát děti viděly vakuové lehátko a dlahy a tak měly opět o pár zkušeností a znalostí víc. V úterý děti navštívily pravěkou osadu Křivolík u České Třebové a byl to den strávený v přírodě s návratem do dávných časů a opékáním. Ve středu se děti vyřádily v Pinguin parku v Přívratu a ve čtvrtek v muzeu v Ústí nad Orlicí, kde proběhla prohlídka a dílničky. Cestou zpět vystoupily na Žampachu, udělaly si piknik v parku a pěšky došly do Písečné. Poslední den tábora si děti užily na hřišti u školy, kde tvořily a vyráběly. Odpoledne připravily promítání pro rodiče, které se moc líbilo.

Tábory v Písečné vedla Andrea Dostálková. Zúčastnilo se jich 52 dětí.
----------
PŘÍOBECNÍ TÁBORY V HELVÍKOVICÍCH
Uzlování, šifrování, poznávání květin a stromů, stopování zvěře a odlévání stop do sádry, orientace pomocí mapy, buzoly i zálesáckých stopovacích značek, to bylo náplní prvního tábora pod názvem Týden správného zálesáka. Táborníci vyráběli sluneční hodiny, luky, provazové žebříky, naučili se založit ohniště a uvařit si špagety v kotlíku a pak po sobě zahladit všechny stopy. Dovedou zacházet s nožem, pilkou, sekyrkou, používají KáPéZetku, zapisují si své poznatky do zápisníku. Kromě dvou dětí, které přespaly v zubříku, všichni nocovali pod širým nebem! Pár odvážných zvládlo dokonce SAMOTKU! Všechny týmy se také zkušeně vrátily z výsadku! To jsme je poslepu odvezli a vysadili na neznámém místě, aby se samy vrátily do tábora. Mohly použít mapu či buzolu nebo se orientovaly podle sluníčka. Zato orientace ve svém vlastním batohu, ta byla pro některé táborníky těžkým oříškem...
Druhý tábor s názvem „Putování za povoláním a řemesly aneb Čím bych jednou mohl být“ byl naplněn prací a poznáváním řemesel přímo v dílnách. Účastníci se seznámili s projektovou dokumentací skutečných staveb, která se jim stala inspirací pro kreslení vlastních projektů. Navštívili dvě místní truhlářské dílny, kde si prohlédli výrobu a odnesli vlastnoručně vyrobené výrobky ze dřeva. Stavěli pod vedením zedníka. Dětem se věnoval také klempíř a tesař, a tak řezaly, přitloukaly hřebíky, vrtaly... Viděli kovovýrobu, kde si zkusili zavrtat šroubek do kovu, navštívili kováře. Koncem týdne doladili interiér a střechu. A tak táborníci za přiměřené podpory a rady zkušených řemeslníků během týdne postavili malé domečky, které mají pokoje i záclonky :-)          V programu se nezapomínalo mimo jiné na hry a angličtinu na téma povolání. Do tábora přijel také záchranář z Červeného kříže z Ústí nad Orlicí, aby děti naučil, jak si počínat při poskytování první pomoci v případě úrazu než by přijela záchranka. Středu a pátek si všichni užili s rodilou mluvčí angličtiny.

Tábory v Helvíkovicích vedly Ludmila Matyášová a Ludmila Šťovíčková. Zúčastnilo se jich celkem 47 dětí.
----------                                  
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ
V rámci těchto táborů děti zažily spoustu různých činnosti – barvení táborových triček, stopovanou, výlet do Sport areálu v Českých Petrovicích, sportovní hry, malování na kameny i na papír, vyrábění lapače snů a další tvoření. Absolvovaly výukové programy Malé technické univerzity, díky kterým se dozvěděly, jak se staví mosty a jak funguje skládka odpadů. Dále se děti věnovaly také sportovním aktivitám – zahrály si  kinball, fotbal, stolní tenis, líný tenis i deskové hry. Prožily také tradiční opékání vuřtů.

Tábory v Klášterci nad Orlicí vedly Yvona Fránková a Petra Pospíšilová. Zúčastnilo se jich celkem 46 dětí.
-----------
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ŽAMBERKU
První tábor s názvem Hrátky s přírodou jsme letos pojali jako „boj o přežití“. Už od začátku jsme děti nešetřili a vyšli společně k farmě Dibaq, kde na nás provedli celou farmou. V úterý ráno jsme se vydali k  Divoké Orlici, kde si děti zkoušely rýžování zlata a geologickou práci.  Ve středu jsme vyrazili do Písečné na koupaliště a odpoledne jsme stihli navštívit i místní mlýn. Po této návštěvě jsme došli k Toulavým jezdcům, kde už jsme měli připravené spaní na dvě noci. Večeři si však děti musely „vařit“ samy – prasečí nožičky, pstruhy, vuřty,… Ráno ke snídani jsme si dávali chleby se škvarky a cibulí. V pátek jsme se všichni vrátili do Žamberka živí a zdraví.
Tábor Prázdniny s angličtinou - každé dopoledne kromě středy jsme se zábavnou formou učili anglická slovíčka, fráze, hry a písničky. Odpoledne jsme si užívali týmové a společenské hry, kvízy, návštěvy zajímavých míst (Vonwillerova továrna, muzeum) a další zábavné aktivity. Ve středu jsme se vydali vlakem na výlet do Prahy, kde jsme navštívili Muzeum smyslů. Páteční odpoledne jsme využili na vyhodnocení a ukončení tábora.
Tábor Výtvarné čarování – na tomto táboře jsme se dopoledne věnovali výtvarným činnostem, děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky jako například malba, kresba, koláž, tisk, a další. Odpoledne jsme vymýšleli různorodé aktivity – stopovaná, společenské hry a procházky zajímavými místy. Uprostřed týdne děti jely autobusem na výlet do Pardubic, přesněji do budovy Ekocentrum Paleta. Zde si děti vyzkoušely tkaní a drátkování, vytvořené výrobky si mohly děti odnést domů jako dárek. V rámci výletu jsme se věnovali i činnostem, které se netýkaly výtvarky, jednalo se o minigolf a bowling. Několik dětí si tyto aktivity zkusily vůbec poprvé. Všichni jsme domů odcházeli s nadšením a spoustou zážitků.
Tábor Sport nás baví - jak už z názvu vyplývá, zde šlo hlavně o sportovní aktivity. Děti si vyzkoušely jak klasické sporty (kopaná, atletika), tak i nevšední aktivity jakou jsou jízda na bruslích, plavecké závody, jízda na koni, … Ve středu jsme vlakem dojeli do Hradce Králové a navštívili zde Lanový park, kde jsme měli na výběr 3 dráhy dle náročnosti a byly zde i jiné zábavné hry. Ve volné chvíli jsme měli možnost zchladit se v místním rybníku. Koupání i lezení v Hradci Králové nás pořádně zmohlo, i přesto jsme zhodnotili středu jako nejhezčí den tábora.

Tábory v Žamberku vedla René Šebková. Zúčastnilo se jich 92 dětí.
----------
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ČERVENÉ VODĚ
Příměstské tábory v Červené Vodě byly tematicky zaměřené Integrovaný záchranný systém. V průběhu činnosti tábory navštívili zástupci všech složek IZS - Policie ČR, Hasiči – profesionálové z Králík, ale i sbor dobrovolných hasičů Červená Voda, nechyběla ani sanita Rychlé záchranné služby.
Policisté dětem předvedli vybavení služebního vozu, mohly si vyzkoušet bezpečnostní prvky: neprůstřelnou vestu, ochranný štít a přilbu, ale i použití pout a funkčnost teleskopického obušku. Při návštěvě RZS byli děti seznámeny s vybavením sanitky a mohly si vyzkoušet převozové lůžko, fixační vak i trenažér určený k tréninku neodkladné resuscitaci. Hasiči z Králík dětem předvedli obsáhlé vybavení zásahového vozidla. V PT  se děti vydaly na výlet do Králík za profesionálními hasiči. Na PT 2 to nevyšlo a tak se hasiči z Králík vydali za dětmi do Červené Vody, kde je děti překvapily, že si pamatují na co některá speciální zařízení slouží. Za odměnu si mohly vyzkoušet hašení se speciální proudnicí, kde lze měnit průtoku vody. Při tom se v horkém počasí skvěle osvěžily. Dobrovolní hasiči z Červené Vody děti seznámili s mundůrem na likvidaci včel a sršňů.
V průběhu tábora děti také hrály společenské hry v prostorách Základní školy. K sportovním hrám bylo využito sportoviště Základní školy, nedaleké fotbalové hřiště, ale i dětské hřiště. Jedno celé dopoledne také děti vyrazily do okolí Červené Vody, kdy dva vedoucí šli napřed a šipkami značili trasu a připravili několik úkolů.

Tábory v Červené Vodě vedla Pavlína Filková. Zúčastnilo se jich 40 dětí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh táborů, a to zejména táborovým vedoucím - bylo jich celkem 35. Dále náleží poděkování MAS Orlicko za podporu při realizaci. A samozřejmě Evropského sociálního fondu za spolufinancování. Děkujeme!