Novinky

01.04.2019 Řízený odpolední provoz na dětském dopravní

V úterý 9. dubna bude zahájen odpolední provoz DDH pro veřejnost s dohledem lektora, kdy bude dopravní hřiště plně funkční (spuštěny semafory a železniční přejezd) a lektor bude provádět průběžný dopravní dohled tak, aby děti se po dopravním hřišti pohybovaly podle pravidel silničního provozu. Tato služba bude probíhat v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin za příznivého počasí, a to do čtvrtka 27. 6. 2019. Volně příchozí musí mít vlastní kolo nebo koloběžku a jsou povinni řídit se pokyny lektora a provozním řádem DDH. Řízený odpolední provoz na DDH pro veřejnost je podpořen BESIPem a má sloužit ke zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi a jejich rodiči a přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí po pozemních komunikacích.

07.01.2019 TIPY NA DÁRKY

Nevíte jak potěšit své blízké? Darujte letní pobyt v Chorvatsku, vstupenky na muzikál, cvičení pro ženy či seniory! Rádi Vám vystavíme dárkové poukazy. Podrobné informace o zájezdu najdete v sekci Tábory a dovolené u moře, o muzikálu najdete v sekci Akce, o cvičení v sekci Kroužky (Kondiční cvičení a Zdravotní cvičení).

24.05.2018 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné od 25. 5. 2018 posílat jakékoliv informace týkající se vašich osobních údajů prostřednictvím mailu - například přihlášky. Přihlásit se na kroužky, akce a tábory je tedy možné pouze dvěma způsoby: osobně v SVČ ANIMO Žamberk nebo prostřednictvím online přihlášení přes naše klientské centrum a vaše klientské účty. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není možné v případě OBSAZENÉHO kroužku, tábora či akce nebo v případě, že přihlášení na akci není nutné (akce pro širokou veřejnost - dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

Hledáme nového kolegu!

03.06.2019

SVČ ANIMO ŽAMBERK VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU
 
Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 s výhledem na trvalý pracovní poměr, úvazek 1
 
POŽADUJEME: minimálně střední pedagogické vzdělání s maturitou (popř. ochotu si vzdělání doplnit), práce na PC, organizační schopnosti, flexibilitu, samostatnost, komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu
 
PŘEDPOKLADY: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 
PRACOVNÍ DOBA: nerovnoměrně rozvržená - 40 hodin týdně
 
NÁPLŇ PRÁCE: přímá práce s dětmi v zájmových kroužcích, na akcích i táborech, organizace kroužků,  příležitostných akcí a táborů, dopravní výuka a další organizační a administrativní práce dle potřeb organizace
 
PLATOVÉ PODMÍNKY: dle tabulky pro pedagogické zaměstnance - 9. platová třída (od 27.300 Kč - dle počtu let praxe v oboru), příplatek za vedení, v případě kladných pracovních výsledků osobní příplatek
 
KONTAKT: Bc. Alena Němcová, ředitelka, SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, 564 01 Žamberk, telefon - 776 516 029, e-mail - animo@zamberk.cz
 
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti - strukturovaný životopis (jméno a příjmení, datum narození, adresa, kontakty, vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, jazykové schopnosti, osobní schopnosti a dovednosti) a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky doručte nejpozději do 21. 6. 2019 včetně