Novinky

24.06.2019 Kroužky 2019 - 2020

Nabídku kroužků na nový školní rok naleznete v sekci KROUŽKY od poloviny srpna 2019.

01.04.2019 Řízený odpolední provoz na dětském dopravní

V úterý 9. dubna bude zahájen odpolední provoz DDH pro veřejnost s dohledem lektora, kdy bude dopravní hřiště plně funkční (spuštěny semafory a železniční přejezd) a lektor bude provádět průběžný dopravní dohled tak, aby děti se po dopravním hřišti pohybovaly podle pravidel silničního provozu. Tato služba bude probíhat v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin za příznivého počasí, a to do čtvrtka 27. 6. 2019. Volně příchozí musí mít vlastní kolo nebo koloběžku a jsou povinni řídit se pokyny lektora a provozním řádem DDH. Řízený odpolední provoz na DDH pro veřejnost je podpořen BESIPem a má sloužit ke zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi a jejich rodiči a přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí po pozemních komunikacích.

24.05.2018 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné od 25. 5. 2018 posílat jakékoliv informace týkající se vašich osobních údajů prostřednictvím mailu - například přihlášky. Přihlásit se na kroužky, akce a tábory je tedy možné pouze dvěma způsoby: osobně v SVČ ANIMO Žamberk nebo prostřednictvím online přihlášení přes naše klientské centrum a vaše klientské účty. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není možné v případě OBSAZENÉHO kroužku, tábora či akce nebo v případě, že přihlášení na akci není nutné (akce pro širokou veřejnost - dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

Okrskové kolo dopravní soutěže

19.10.2018 V pátek 5. 10. 2018 proběhlo na Dětském dopravním hřišti okrskové kolo dopravní soutěže. Soutěžícími byli vítězové třídních kol, která probíhala během měsíce září. V rámci městského finále děti absolvovaly test z teoretických znalostí a jízdu na dopravním hřišti, kde musely prokázat praktické dovednosti v dopravních situacích, znalost dopravních značek a pohybu v dopravě. Prostřednictvím figurantů a Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí se seznámily se základy první pomoci a díky Městské policii i s povinným vybavením jízdních kol a dalšími důležitými informacemi týkajících se pravidel silničního provozu.

Třídních kol soutěže se zúčastnilo celkem 11 tříd, tj. 239 žáků, samotného okrskového kola pak 57 žáků. Poděkování patří BESIPU za finanční a materiální podporu soutěže, Českému červenému kříži Ústí nad Orlicí a Městské policii Žamberk za pomoc s organizací.
 
Vítězové okrskového kola dopravní soutěže
2. třídy
1. místo Dominik Charfreitag, ZŠ 28. října 581
2. místo - Jana Kožnarová a Jakub Štěpán, ZŠ Nádražní 743
3. místo - Daniel Krejsa, ZŠ 28. října 581
 
3. třídy
1. místo - Jan Džurban, ZŠ 28. října 581
2. místo - Marika Nekovářová, ZŠ Nádražní 743
3. místo - Klára Kalousová, ZŠ Nádražní 743
 
4. třídy
1. místo - Viktorie Kvačková, ZŠ 28. října 581
2. místo - Dorota Silberová, ZŠ Nádražní 743
3. místo - Adéla Bártová, ZŠ Nádražní 743