Novinky

24.06.2019 Kroužky 2019 - 2020

Nabídku kroužků na nový školní rok naleznete v sekci KROUŽKY od poloviny srpna 2019.

01.04.2019 Řízený odpolední provoz na dětském dopravní

V úterý 9. dubna bude zahájen odpolední provoz DDH pro veřejnost s dohledem lektora, kdy bude dopravní hřiště plně funkční (spuštěny semafory a železniční přejezd) a lektor bude provádět průběžný dopravní dohled tak, aby děti se po dopravním hřišti pohybovaly podle pravidel silničního provozu. Tato služba bude probíhat v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin za příznivého počasí, a to do čtvrtka 27. 6. 2019. Volně příchozí musí mít vlastní kolo nebo koloběžku a jsou povinni řídit se pokyny lektora a provozním řádem DDH. Řízený odpolední provoz na DDH pro veřejnost je podpořen BESIPem a má sloužit ke zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi a jejich rodiči a přispět k bezpečnějšímu pohybu dětí po pozemních komunikacích.

24.05.2018 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné od 25. 5. 2018 posílat jakékoliv informace týkající se vašich osobních údajů prostřednictvím mailu - například přihlášky. Přihlásit se na kroužky, akce a tábory je tedy možné pouze dvěma způsoby: osobně v SVČ ANIMO Žamberk nebo prostřednictvím online přihlášení přes naše klientské centrum a vaše klientské účty. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není možné v případě OBSAZENÉHO kroužku, tábora či akce nebo v případě, že přihlášení na akci není nutné (akce pro širokou veřejnost - dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

Mezinárodní setkání mládeže v Žamberku 2018

21.07.2018

Žamberk navštívili studenti z těchto zemí a měst: z Německa - Senftenberg a Püttlingen, z Francie - Saint Michel sur Orge, z Itálie - Fresgrandinaria a Lentella, z Maďarska – Veszprém a z Polska – Nowa Sól.

Hlavním tématem programu bylo provést mládež evropských zemí naší historií, a to k letošnímu významnému výročí 100 let od vzniku naší republiky. SVČ ANIMO připravilo bohatý program s názvem „KLÍČE K HISTORII“, který „odemkl“ jak minulost, tak i současnost. V rámci minulosti měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si různá tradiční řemesla, spolu se skupinou historického šermu si prošli sedm rytířských cností, navštívili Prahu se zaměřením na památky z doby Karla IV. Dalšími aktivitami z tématu historie byla zážitková hra s tématem historické budovy Žamberka, návštěva Muzea starých strojů a technologií a týmový úkol pro jednotlivé země z období němé grotesky. Z hlediska současnosti bylo připraveno přijetí a uvítání představiteli města na žamberské radnici, pozvání do Senátu, kde se všichni setkali na besedě se senátorem ing. Petrem Šilarem, návštěva festivalu Orlická brána a výlet na Dolní Moravu s návštěvou Stezky v oblacích zaměřený na ekologii a ochranu přírody.

Velkým oživením setkání byl příjezd třicetičlenného hudebního souboru Musica di crescendo San Salvo z Itálie z Frasagrandinarie a Lentelly, který vystoupil na dvou koncertech v Muzeu starých strojů a technologií v Žamberku, původní textilní továrně „Vonwiller“.

Druhý koncert se uskutečnil v pátek 20. 7. 2018. V rámci tohoto koncertu také proběhlo slavnostní závěrečné ukončení mezinárodního setkání mládeže, předání splněných „klíčů k historii“ a závěrečná prezentace s výstavkou nejlepších prací jednotlivých měst. Hlavním programem večera bylo vystoupení těchto dvou orchestrů: již jmenovaného Musica di crescendo San Salvo z Itálie a Big band ZUŠ Petra Ebena Žamberk.