Novinky

18.01.2021 Termíny letních dětských táborů 2021

Naleznete v sekci UDÁLOSTI :) Přihlášky zde na webu v sekci TÁBORY A POBYTY U MOŘE :)

14.08.2019 Přihlašování na tábory, akce a kroužky platné od 25.5.2018

Z důvodu ochrany osobních údajů je od 25. 5. 2018 přihlašování na kroužky, akce a tábory možné pouze online přes Klientské centrum a jednotlivé osobní klientské účty, popř. osobně v SVČ ANIMO Žamberk. Online přihlášku naleznete u jednotlivých táborů, akcí a kroužků. UPOZORNĚNÍ - online přihlášení není nutné v případě akcí pro širokou veřejnost (dětské dny, Mikulášská nadílka, apod.) . PODROBNÝ NÁVOD NA ON LINE PŘIHLÁŠENÍ A PRÁCI S KLIENTSKÝM CENTREM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY A ZÁLOŽCE VSTUP DO KLIENTSKÉHO CENTRA.

Ukončení projektu Příměstské tábory na Orlicku

31.12.2020

K datu 31.12. 2020 byl ukončen projekt Příměstské tábory na Orlicku, který probíhal v letech 2018 - 2020. 

Projekt příměstských  táborů na Orlicku probíhal za podpory Evropského sociálního fondu (operační program zaměstnanost - Prorodinná opatření I.). Cílem bylo zajistit péči o děti v období školních prázdnin a tím umožnit rodičům sladit pracovní a rodičovské povinnosti. 

V rámci projektu se během let 2018-2020 uskutečnilo celkem 36 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 813 dětí z 268 rodin. Tábory probíhaly nejen v Žamberku - podařilo se navázat spolupráci i s okolními obcemi. Příobecní tábory se tak mohly uskutečnit též v Písečné, Klášterci nad Orlicí, Helvíkovicích a Červené Vodě.

Celkový objem financí, načerpaných z fondu, byl více než 837 500 Kč. Tyto peníze byly použity k hrazení personálního zabezpečení jednotlivých táborů a k nákupu materiálního vybavení - od sportovních pomůcek, přes výtvarné potřeby a hry až po vybavení učeben. 

Jednalo se o náročný a velice obsáhlý projekt, proto bychom touto cestou rádi upřímně poděkovali a vyjádřili velké uznání poskytovali dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí za finanční prostředky a MAS Orlicko za bezchybnou spolupráci, podporu a neocenitelnou pomoc při administraci celého projektu. 

Fotografie z jednotlivých táborů si můžete prohlédnout v Galerii/Tábory.